Wożenie drzewa do lasu
12.10.2009.
 W Szwecji od niedawna w kilku punktach sprzedaży gości snus z Indii - Chaini Khaini. Na ile ten gatunek przyjmie się wśród Szwedów, nie wiem, ale producent myśli o tym rynku na tyle poważnie, że założył w Szwecji oddział: www.hrhab.se