Snus
Untitled Document
 

CO TO JEST SNUS ?

SNUS - KRÓTKA HISTORIA

SNUS w UE

SNUS A ZDROWIE

CO TO JEST SNUS ?

Snus to wilgotny, sproszkowany tytoń, czasami traktowany jest jako rodzaj tabaki (snuff). W USA znany jest pod nazwą maczanego tytoniu (Dipping tobacco) lub Amerykańskiej mokrej tabaki (American moist snuff). Większość gatunków snusu zawiera od 0.8 do 1% nikotyny

Produkowany jest z suszonych liści tytoniu, wody, dodatków smakowych i innych.Poddawany jest procesowi pasteryzacji w celu eliminacji mikroorganizmów i przedłużenia trwałości. Następnie poddaje się go schłodzeniu.

Zwyczajowo snus zażywa się poprzez umieszczenie go pod górną wargą i trzymanie go tam przez pewien okres czasu, dobrany według osobistych preferencji.

Snus zawiera ponad 50% wody. Przechowuje się go w lodówce w temperaturze około 8 stopni Celcjusza. Średnie zużycie snusu w Szwecji na osobę rocznie wynosi 800 gram. 15% Szwedów używa snusu.

Obecnie snus sprzedawany jest głównie w krajach skandynawskich.

  

Formy sprzedawanego snusu

Snus luzem (Loose) - Jest to po prostu mokra tabaka pakowana luzem do pudełka.Użytkownik samodzielnie formuje porcje (szczypty), bezpośrednio przed spożyciem. Snus luzem ma postać snusu drobno mielonego (fine), średnioziarnistego (medium coarse) i gruboziarnistego (coarse). Stopień rozdrobnienia ma wpływ, między innymi na smak i łatwość formowania porcji.

Snus luzem zwykle pakowany jest po 50 gram.

 Przykładowy obraz

 

Snus porcjowany Original (Portion Original)

Snus pakowany jest w małe torebki, łatwe do użycia bez potrzeby samodzielnego formowania porcji. Original jest snusem wilgotnym a torebki mają ciemny odcień. Torebki wykonane są z tego samego materiału co torebki herbaciane.

Przykładowy obraz

 

Snus porcjowany Biały (White Portion) - wprowadzony w 2003 roku. W odróżnieniu od poprzedniej formy nie jest wilgotny i opakowany jest w białe torebki. Biały jest łagodniejszy w smaku a aromat utrzymuje się dłużej.

Snus porcjowany sprzedawany jest w 3 rozmiarach: Mini, Large (rozmiar około 1 grama) i Maxi.

 

 

SNUS - KRÓTKA HISTORIA

Snus jest produktem, który w Europie najszerzej rozpowszechnił się w Szwecji, ale znany jest również od dawna w wielu innych krajach świata. Używany jest w USA, Ameryce Środkowej i Południowej, Algerii, Tunezji, Libii, Egipcie, Nigerii i RPA. W Polsce snus zażywany jest przez stosunkowo wąską grupę.

snus picture

Szwedzka innowacja.


W siedemnastym wieku, w Szwecji, tabaka była zażywana przez nos. Snus zaczął być używany z powodów ekonomicznych. Wciąganie tabaki nosem i palenie uważane było za luksus dostępny tylko wyższym klasom, a klasy niższe zadowalały się żuciem tytoniu, ponieważ był on tańszy i w przeciwieństwie do palenia pozostawiał wolne ręce do pracy. Jednak żuty tytoń miał tendencję do rozsypywania się w ustach. Ktoś sprytny wpadł na pomysł aby zamiast żuć, zmielić tytoń i włożyć go sobie pod wargę (lub po prostu użyć do tego gotowej już tabaki). Następne udoskonalenia to dodanie do tabaki wody – w celu łatwiejszej manipulacji przy formowaniu porcji, dodanie soli jako konserwanta i zastosowanie dodatków smakowych, takich jak wino lub przyprawy korzenne.
Ten nowy sposób używania wilgotnej tabaki szybko rozpowszechnił się jako rozwiązanie tańsze i wygodniejsze od żucia lub przyjmowania nosem. Wielu farmerów hodowało swoj własny tytoń, a przerabiali go na tabakę domowym sposobem, często za pomocą zwykłego młynka do mielenia kawy.

Monopolizacja i demonopolizacja.

W 1914 Szwedzki Parlament objął wszelkie formy tytoniu państwowym monopolem. Obejmował on także 104 gatunki snusa. W 1919 użycie tej wilgotnej tabaki wynosiło  7,000 ton, w kolejnych latach spadło, wraz ze wzrostem liczby palaczy czego przyczynę upatruje się w zmianie profilu gospodarki szwedzkiej – z rolniczego na przemysłowy. Kolejny czynnik zmniejszający liczbę użytkowników snusa to amerykańska moda na palenie, przywieziona wraz z armią USA w czasie drugiej wojny światowej.

W 1961 zniesiono monopol, przy czym konsumpcja snusa wciąż spadała, aż do roku 1969, w którym to zaczęły byc odczuwalne skutki rozchodzenia się informacji dotyczących negatywnego wpływu palenia na zdrowie. Dziewięć lat później snus został zrównany, pod względem statusu prawnego, z artykułami żywnościowymi. W 1973 po raz pierwszy wprowadzono snus w formie gotowych porcji.

Snus dla elit i mas.

Przez 2 wieki snus był używką ludzi z nizin społecznych, elity paliły tytoń. Ale od czasu gdy znane stały się zagrożenia związane z paleniem, snus zaczął zyskiwać miano akceptowalnej alternatywy, a od lat dziewiędziesiątych  jest używany jest przez wszystkie warstwy społeczne.


Obecnie sprzedaje się w Szwecji około 200 milionów puszek - to największy europejski rynek snusa. Połowa z obecnych użytkowników to byli palacze, a 10-20% użytkowników snusa to kobiety. Obecnie najczęściej sprzedawaną marką snusa w Szwecji jest Ettan – to co piąta puszka konsumowana w Szwecji.

 

 

SNUS w UE

 W Unii Europejskiej snus zaczął być obiektem zainteresowania od roku 1994. Dwa lata wcześniej UE wydała dyrektywę zakazującą sprzedaży bezdymnego tytoniu komsumowanego doustnie za wyjątkiem tytoniu do żucia i palenia. Czyli w przeciwieństwie do tabaki zażywanej przez nos i prymki, snus został objęty tym zakazem. Protest szwedzkiej opinii publicznej pozwolił negocjatorom, podczas rokowań przedakcesyjnych, wywalczyć dla Szwecji prawo do produkcji snusa na lokalny rynek, ale zakazywało eksportu na rynki innych krajów Unii.

 W Unii Europejskiej snus zaczął być obiektem zaninteresowania od roku 1994. Dwa lata wcześniej UE wydała dyrektywę zakazującą sprzedaży bezdymnego tytoniu komsumowanego doustnie za wyjątkiem tytoniu do żucia i palenia. Czyli w przeciwieństwie do tabaki zażywanej przez nos i prymki, snus został objęty tym zakazem. Protest szwedzkiej opinii publicznej pozwolił negocjatorom, podczas rokowań przedakcesyjnych, wywalczyć dla Szwecji prawo do produkcji snusa na lokalny rynek, ale zakazywało eksportu na rynki innych krajów Unii.

Czynnikiem skłaniającym UE do działania był agresywny marketing Amerykańskiej odmiany tabaki doustnej, tak zwanej mokrej lub wilgotnej tabaki; był to produkt dość mało znany w Europie. UE oparła swój zakaz handlu snusem na raporcie IARC – instytucie badań nad rakiem WHO. Raport ten wskazywał na to, że istnieją powiązania między używaniem snusu a występowaniem przypadków raka. Do połowy lat osiemdziesiątych nie przeprowadzono zbyt wielu badań nad Szwedzkim snusem a badania WHO/IARC skupiały się głównie na produktach, przypominających snus, pochodzących z innych krajów, głównie Indii. Czyli, mówiąc krótko - zakaz dotyczący jednego produktu oparto na badaniach nad produktem innym, aczkolwiek go przypominajacym. 

Zgodnie z dyrektywą UE z roku 1992, na wszystkich produktach typu tytoń bezdymny miał być umieszczony napis informujący o tym, że produkt powoduje raka. Szwecja wchodząc do UE w roku 1995 także została zobligowania do wprowadzenia tego ostrzeżenia.

W końcówce lat dziewiedziesiątych opublikowano w Szwecji wiele przełomowych badań wskazujących na to ,że pomiędzy użyciem snusa a rakiem nie istnieją żadne związki. Skłoniło to władze Szwecji do rządania od UE zniesienia wymogu publikacji tego ostrzeżenia na snusie. Decyzją Europejskiego Parlamentu i Rady Ministrów wymóg ten został zniesiony w 2001 roku, aczkolwiek wciąż istnieje przymus zamieszczania informacji, że produkt może być szkodliwy dla zdrowia i powoduje uzależnienie.

W następstwie firma Swedish Match (największy producent snusu w UE) zainicjowała procedurę prawną, mającą prowadzić do zniesienia zakazu handlu snusem, argumentując że UE nadużyła swojej władzy wprowadzająca zakaz dyskryminujący, nieuzasadniony i naruszający równość podmiotów

 Walcz z socjalistyczną biurokracją.

 

 

ue

W listopadzie 2002 Niemiecki Sąd Administracyjny skierował do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu zapytanie czy zakaz jest zgodny z prawem UE.


W marcu 2003 Parlament Szwedzki jednogłośnie zobligował rząd , aby w sprawie, która miała być rozstrzygnięta przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, zdecydowanie opowiedział się przeciwko zakazowi obrotu snusem i podjął inne środki zmierzające do zniesienia ustawodawstwa, którego źródłem były nieprawdziwe informacje dotyczące snusu. W maju 2003 Brytyjski Wysoki Trybunał Sprawiedliwości (High Court) również skierował sprawę legalności zakazu do Luksemburga.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozpatrzył sprawę 14 grudnia 2004, stwierdzając, że zakaz obrotu snusem jest zgodny z prawami UE i tym samym pozostaje w mocy.

Odnosząc się do wyroku firma Swedish Match stwierdziła:

Obecna sytuacja jedynie faworyzuje największych producentów papierosów. Zakaz obrotu snusem jest absurdalny i musi zostać zastąpiony sensowniejszymi regulacjami. Niezależnie od dzisiejszego wyroku, Swedish Match wierzy  że dni tego zakazu są policzone. Nie ma racjonalnego uzasadnienia tego by zakazywać palaczom dostępu do alternatywy dla papierosów,  niosącej mniejsze ryzyko.
 
Niemniej procedura prawna mająca doprowadzić do zniesienia zakazu została doprowadzona do końca i pozostała już tylko droga działań politycznych wewnątrz UE. Szwedzki rząd wspierał Swedish Match w działaniach prawnych i teraz musi wziąć na siebie odpowiedzialność odgrywając aktywną rolę w poszukiwaniu możliwości zniesienia zakazu, dyskryminującego Szwedzką firmę, Szwecję jako kraj członkowski i miliony Szwedzkich obywateli.

 

Tekst sporządzono w oparciu o materiały firmy Swedish Match

Grafiki pochodzą ze strony organizacji "Wolna Europa" 

 

SNUS A ZDROWIE
palJaki jest wpływ palenia na zdrowie? Chyba coraz powszechniej znany. WHO stwierdza że połowa palaczy (obecnie około 650 mln ludzi) zostanie ostatecznie zabita przez swój nałóg. Mając to na uwadze zwiększono wysiłki w namawianiu palaczy do rzucenia nałogu.. Co z tego, gdy większość z nich albo nie chce albo nie potrafi rozstać się z papierosami.

Co to jest strategia ograniczania szkodliwości?


Podejście polegające na redukcji szkodliwości powstało ze stwierdzenia faktu że zagrożenie dla zdrowia pochodzi głównie ze spalania tytoniu i dodatków zawartych w papierosach i że te zagrożenia mogą zostać ograniczone przez przestawienie się na „czystsze” źródła nikotyny, Może to zostać osiągnięte przez wprowadzenie zastępczych produktów tytoniowych (takich jak bezdymny tytoń lub produkty tytoniowe zmodyfikowane aby jak najmniej szkodzić)  lub innych produktów zawierających nikotynę (jak gumy, pastylki lub plastry). Istnieją przesłanki że palacze są bardziej skłonni do przyjęcia jako alternatywy innych produktów bazujących na tytoniu niż farmaceutyków , więc z tymi pierwszymi mają większe szanse na sukces .Dlaczego niektórzy badacze nie akceptują takiego podejścia?


Przeciwnicy takiego podejścia dowodzą, że może ono prowadzić do niepożądanych skutków. Na przykład, palacz usiłujący rzucić palenie w  rezultacie będzie używał obu używek jednocześnie   (Henningfield  2002) lub osoby niepalące zaczną używać snusu wierząc że jest on kompletnie nieszkodliwy.
Krytycy podejścia polegającego na redukcji szkodliwości podkreślają, że jedynie całkowite odstawienie tytoniu nie stwarza ryzyka, a zastąpienie palenia snusem, nawet jeśli zmniejsza niebezpieczeństwo, to może również mieć efekty uboczne. Twierdzą, że dopóki nie zostaną dobrze poznane długofalowe skutki używania snusu, terapia oparta na podawaniu nikotyny powinna pozostawać jedynym rozwiązaniem w zwalczaniu nałogu.

Czy są dowody na to, że ryzyko związane z używaniem snusu jest mniejsze niż to związane z paleniem?


 Zostało ogólnie stwierdzone, na podstawie obserwacji „Szwedzkich doświadczeń” że używanie snusu jest związane z mniejszymi zagrożeniami niż palenie. Szwedzi mają stosunkowo mały odsetek palaczy, ale duży konsumentów snusa; mają również bardzo niski odsetek zachorowań na raka płuc czy jamy ustnej.  
Wielu badaczy stwierdza że mała liczba palaczy w Szwecji jest bezpośrednio związana z dostępnością snusu (np., Foulds  2003, Henningfield i Fagerström 2001, Rodu  2003).


Ostatnio badacze spróbowali oszacować różnice między ryzykiem powiązanym z paleniem a tym powiązanym z konsumpcją snusa. Analiza ilościowa dostarczyła dowodów, że konsekwencje zdrowotne wynikające z użycia snusu są znacząco mniejsze niż te związane z paleniem, jeżeli weźmiemy pod uwagę następujące choroby: rak płuc, rak jamy ustnej,  rak żołądka, choroby układu krążenia i ogólną śmiertelność. (Roth  2005). Panel ekspercki doszedł do wniosku, że śmiertelność spowodowana używaniem tytoniu bezdymnego o niskim poziomie nitrozamin jest przynajmniej 90% niższy niż śmiertelność powodowana paleniem (Levy  2004).

 

REFERENCES
Foulds, J., Ramstrom, L., Burke, M., Fagerstrom, K. 2003. Effect of smokeless tobacco (snus) on smoking and public health in Sweden. Tob. Control 12(4):349-359.


Henningfield, J.E. and Fagerström, K.O. 2001. Swedish Match Company, Swedish snus and public health: A harm reduction experiment in progress? Tob. Control 10:253-257.


Levy, D.T., Mumford, E.A., Cummings, K.M., Gilpin, E.A., Giovino, G., Hyland, A., Sweanor, D., and Warner, K.E. 2004. The relative risks of a low-nitrosamine smokeless tobacco product compared with smoking cigarettes: Estimates of a panel of experts. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 13:2035-2042.


Martinet, Y., Bohadana, A., and Fagerstrom, K. 2006. Would alternate tobacco products be better than smoking? Lung Cancer [Epub ahead of print] doi:10.1016/j.lungcan.2006.03.006.


Rodu, B., Stegmayr, B., Nasic, S., Cole, P., and Asplund, K. 2003. Evolving patterns of tobacco use in northern Sweden. J. Int. Med. 253:1-6.


Roth, H.D., Roth, A.B., and Liu, X. 2005. Health risks of smoking compared to Swedish snus. Inhal. Toxicol. 17:741-748.


World Health Organization. 2006. Why is tobacco a public health priority?

Na podstawie materiałów Swedish Match